Log på

Brug en af nedenstående login-muligheder for at tilgå Filminstiuttets Støtteportal.

Log på med NemID

Log på som udenlandsk virksomhed / Log in as a non-Danish company